Důvody k odmítnutí žadatele

 

Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

 

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Jestliže poskytovatel odmítne uzavřít smlouvu z výše uvedených důvodů, je tato skutečnost zaznamenána:

 

  • pokud dojde k odmítnutí zájemce o službu je tato skutečnost zaznamenána do dokumentu Základní sociální poradenství a informace o poskytování CDS Domovinka. Na základě žádosti zájemce je vyhotoveno písemné odůvodnění, ve kterém jsou popsány důvody, na základě kterých není možno v jednání pokračovat.

 

  • pokud dojde k odmítnutí žadatele o službu, je tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí zaznamenána do Protokolu jednání se žadatelem o službu a ten založen do Evidence žadatelů, se kterými nebyla uzavřena smlouva. Jeden výtisk Protokolu jednání se žadatelem o službu obdrží žadatel.

 

V případě odmítnutí je žadateli poskytnuto základní sociální poradenství včetně předání informací a kontaktů na jiné možné poskytovatele sociálních služeb nebo návazných služeb.

 

A

A

A