Jak podat stížnost

Každý klient nebo občan jednající v jeho zájmu je oprávněn podat podnět, připomínku nebo stížnost na kvalitu, způsob poskytování služby nebo na chování a výkon pracovní činnosti pracovníků Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí. Každá stížnost je řádně evidována a bezodkladně řešena vedoucí služby ve lhůtě 30 dnů ode dne  jejího podání. Stížnost je možno podat osobně, anonymně nebo v zastoupení jinou osobou a to: písemně (Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí – Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí, Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí), telefonicky (vedoucí služby – 773 781 188, sociální pracovnice – 725 568 020 nebo prostřednictvím e-mailové pošty (vedouci@pskostelecno.cz), ústně:

  • vedoucí služby

  • sociální pracovnici

  • pracovnici Domovinky, která je povinna o stížnosti informovat vedoucí služby

  • dále se stížností můžete obrátit na zástupce zřizovatele - starostu, místostarostu Města Kostelec nad Orlicí

 

K podání stížnosti je možno rovněž využít schránku důvěry, které je umístěna na společné chodbě Domu s pečovatelskou službou a Centra denních služeb Domovinka Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí, v 1. patře naproti výtahu.

  

Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit se žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížnosti na níže uvedené orgány a instituce.

 

Kontakty pro podání stížností

-        vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, telefon (ústředna): 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz;

 

-        starosta města Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, telefon (ústředna): 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz;

 

-        Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, telefon (ústředna) 542 542 111, e-mail:podatelna@ochrance.cz;

 

-       Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, telefon: 257 221 141 (257 221 142), e-mail: info@helcom.czporadna@helcom.cz

A

A

A