Údaje o službě

Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí
Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí

 

Zřizovatel:

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38

Kostelec nad Orlicí

statutární zástupce: pan František Kinský, starosta města

 

Právní forma: organizační složka Města Kostelec nad Orlicí

 

IČ: 00274968 

 

DIČ: CZ00274968

 

Druh služby dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění:

§ 45 centrum denních služeb

 

Identifikátor: 4531517

 

Sídlo služby:

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí

Frošova 1414

Kostelec nad Orlicí

 

vedoucí:

Pavlína Blažková, pověřená vedením

mobil: 773 781 188

email: vedouci@pskostelecno.cz

 

sociální pracovnice: 

Ing. Jaroslava Hlavsová

mobil: 725 568 020

email: socialnipracovnik@pskostelecno.cz

 

web: www.pskostelecno.cz

 

 

 

A

A

A