Důvody k odmítnutí žadatele

 

Žadatel může být odmítnut z důvodu nedostatku kapacity nebo z důvodu toho, že žadatel žádá o jiný typ služby, než je pečovatelská služba.

 

Kapacita ambulantních služeb činí 13 uživatelů/den. Kapacita terénních služeb činí 120 uživatelů/den.

 

Žadatel může být také odmítnut z důvodu, že požaduje dojezd služby do obce, která nemá s městem Kostelec nad Orlicí uzavřenou smlouvu o zajištění pečovatelské služby.

A

A

A