Co musíte udělat, chcete-li využívat naše služby

1. Podat žádost o poskytnutí pečovatelské služby na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí nebo prostřednictvím Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí.

 

2. K žádosti je třeba doložit občanský průkaz ke zjištění Vaší totožnosti.

 

3. Sociální pracovnice pečovatelské služby provede sociální šetření. Zájemce musí sociální pracovnici umožnit přístup do své domácnosti.

 

4. Se zájemcem o službu je sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

 

5. Smlouvu lze měnit na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

6. Pokud nejste schopni si zajistit podání žádosti sami, můžete požádat prostřednictvím ošetřujícího lékaře, rodinného příslušníka, souseda popřípadě jiné Vám blízké osoby.

 

 

A

A

A