Informace o podání stížnosti

1. Stížnost na poskytovanou službu, osobu, která službu poskytuje nebo okolnosti související s poskytováním služby můžete podat osobně nebo si zvolit dle vlastního uvážení vhodného zástupce. Zástupcem může být například rodinný příslušník, obvodní lékař, soused apod.

 

2. Stížnost můžete podat písemně či ústně, osobně nebo telefonicky, podání stížnosti lze učinit také elektronickou formou.

 

3. Stížnost bude neprodleně projednána a vyřízena do 30 dnů ode dne podání stížnosti dle platných Pravidel pro příjem a vyřizování stížností.

 

4. Informace o podání stížnosti jsou součástí Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 

5. Pravidla pro příjem a vyřizování stížností jsou umístěna na informační tabuli vstupní haly Domu s pečovatelskou službou Frošova 1414 a informační tabuli u hlavního vchodu Domu s pečovatelskou službou Frošova 763, pro klienty z terénu jsou na požádání k dispozici u vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí. Na požádání budou Pravidla pro příjem a vyřizování stížnosti klientovi předložena.

 

6. Ke každé stížnosti je veden písemný záznam a bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího podání. O způsobu vyřízení stížnosti bude stěžovatel informován.

 

7. Obyvatelé Domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS) mají možnost své připomínky a podněty vyjádřit také prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny na každém poschodí DPS Frošova 1414 a DPS Frošova 763.

 

 

Kontakty pro podání stížností

-        vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, telefon (ústředna): 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz;

 

-        starosta města Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, telefon (ústředna): 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz;

 

-        Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, telefon (ústředna) 542 542 111, e-mail:podatelna@ochrance.cz;

 

-       Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, telefon: 257 221 141 (257 221 142), e-mail: info@helcom.cz, poradna@helcom.cz

A

A

A